Book et møde

Velkommen til Lion Web

Webbureau i København og Århus

Kort om Lion Web

Webløsninger der passer til din virksomhed

Lion Web er et webbureau der laver flotte og funktionelle webløsninger. Vi har stor erfaring med at lave hjemmesider, webshops, og andre mere avancerede webløsninger. Vi laver også arbejde med Søgemaskine optimering og diverse Google services.

Vores mål er, at lave hjemmesider, som gør det nemt for erhvervsdrivende at have en hjemmeside. Uden at dette bliver svimlende dyrt. Vi tilbyder at sørge for alt hvad der har med hjemmesiden at gøre, for en fast månedlig pris.

Lion Web har hovedsæde i København, men har også kontor i Århus. Hvilket betyder, at vi både har kunder på sjælland og i Jylland. Lion Web har specialiseret sig i at lave webløsninger, for små som store virksomheder. Vi kan helt sikkert også lave noget, som imødekommer dine krav. Tøv ikke med at kontakte os, og få et uforpligtende tilbud på dit næste projekt.

Se evt. vores referencer, og få et indblik i, hvad vi tidligere har lavet.

Hos Lion Web, hjælper vi dig som erhvervsdrivende med, at gøre det du er god til. Det gør vi i den forstand, at vi sørger for alt det du højst sandsynligt ikke vil bruge tid på. Vi sørger for at det hele spiller, alt er opdateret og sikkert. Har du problemer med din side, kan du bare sende os en mail på support@lion-web.dk. Så hjælper vi dig, så hurtigt vi kan. Det bedste af det hele er, at vi ikke tager noget for det! Når først du er kunde ved Lion Web, står vi til rådighed til support, uden ekstra beregning.

Udvalgte cases

Denti

Hjemmeside

Tanghuset

Hjemmeside

Swim Online

Hjemmeside

Beerpong

Hjemmeside Logo

Charlotte Green

Hjemmeside

Udvalgte cases

Beerpong.dk

Hjemmeside

Studer I USA

Hjemmeside

Krea-rum

Hjemmeside Logo

Tang-Huset

Hjemmeside

Grotesk

Hjemmeside

Pigen & Diamanten

Hjemmeside

Udvalgte cases

Beerpong.dk

Hjemmeside

Studer I USA

Hjemmeside

Krea-rum

Hjemmeside Logo

Tang-Huset

Hjemmeside

Grotesk

Hjemmeside

Pigen & Diamanten

Hjemmeside

Proceduren hos Lion Web

Aftale om hjemmeside

Du modtager det første udkast

Siden tilrettes efter ønske

Den færdige side kommer online

Vi sørger for dig

Det tilbyder vi blandt andet

Vi kan levere din næste webløsning

Book et møde med os, og vi tager en uforpligtende snak med dig. Vi har mange forskellige ting at byde på, og kompetencer til at udvikle din nye hjemmeside.

Vi er et hold af passioneret medarbejdere, som arbejder for at gøre dig tilfreds som kunde hos os. Har du ikke brug for en helt ny hjemmeside, har du måske brug for søgeoptimering, et redesign af din side eller noget helt tredje. Hos Lion Web står vi klar til, at hjælpe dig uanset hvad du har brug for.

Bliv kontaktet

Dit for- og efternavn

Firmanavn

Din kontakt email

Dit telefon nr.

Hvad handler henvendelsen om?

Lion Web Support

Du kan altid kigge i vores videnssamling for hjælp

Videnssamling Hjælp til brug af hjemmeside

Du kan altid sende en besked til vores helpdesk

support@lion-web.dk

Vi svarer indenfor 1 hverdag

Du er velkommen til at ringe til os

+45 22 30 50 95

Hverdage: 15:00 - 16:00

Integration med mange forskellige services

Lion Web kan opsætte integration med rigtig mange forskellige services, på din nye hjemmeside. Herunder, ser du blot et udpluk af de ting, vores sider kan arbejde sammen med. Om du skal bruge en webshop, en booking side, eller noget helt tredje, så kan vi lave det for dig.

AdWords
Analytics
Billy
Epay
Woocommerce
WPML
Post DK
Simplero
Zapier
Facebook
Storebuddy
Pensopay
Klarna
Dinero
Stripe
Instagram
Leadpages
Eventespresso
Swipbox
Paypal
GLS
Zendesk
DIBS
UPS
Pakkelabelse.dk
Google Wallet
Quickpay
E-conomic
Smart Send
SuperSaaS
Zopim
ViaBill
MobilaPay
Webshipr
IEX
GLS pakkeshop
Clearhaus
Blue water shipping
Birchpress
bring
Forretningsbetingelser

1 GENERELT

1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser er gældende for de ydelser, som Lion Web ApS leverer, og som kunden til enhver tid har bestilt hos Lion Web ApS, med mindre parterne skriftligt har aftalt andet. Ved kunden forstås den person, eller det selskab der har indgået aftale med Lion Web ApS. Aftalen gælder bl.a. ved bestilling og brug af hjemmeside, support, rådgivning og anden levering af tjenesteydelser eller varer fra Lion Web ApS. 1.2. Forretnings betingelserne gælder uanset om kunden bestiller produkter og/eller tjenesteydelser hos Lion Web ApS skriftligt, pr. telefon, fax, e-mail, via Lion Web ApS hjemmeside, eller på anden måde, uanset kommunikationsform.

2. AFTALENS PARTER

Ved parterne forstås kunden og Lion Web ApS eller kunden og Lion Web ApS's salgs-samarbejdspartner, der begge er ansvarlig for at vilkårene i henhold til nærværende forretningsbetingelser overholdes. l Aftalens gyldighed kræver en underskrift af kunden og Lion Web ApS. Kunden hæfter for betaling og de ydelser der leveres i henhold til aftalen, også i tilfælde af at der registreres en betaler, der er forskellig fra kunden. Kunden skal i forbindelse med indgåelse af aftalen give Lion Web ApS besked om navn, adresse, selskabsform samt CVR-nr. eller CPR-nr., ligesom kunden herudover skal oplyse eventuelle særskilt adresser hvor betalingsopkrævning og/eller meddelelser skal sendes til. Kunden er forpligtet til på Lion Web ApS' forlangende, at dokumentere oplysningernes rigtighed. Oplysninger om adresse, kontaktperson o.lign. afgivet af kunden og registreret af Lion Web ApS, lægges til grund for aftalen, indtil andet er meddelt skriftligt. Ved adresseændring o.lign. er kunden forpligtet til straks at oplyse dette, hvilket også gælder ved ændring af e-mailadresse. I tilfælde af at kunden ikke har opdateret disse oplysninger, er Lion Web ApS berettiget til at indhente disse oplysninger, herunder ved brug af offentlige registre m.v. som kunden forpligter sig til at betale for. Lion Web ApS er berettiget til, indtil anden oplysning gives af kunden, med frigørende virkning, at fremsende materiale, fakturaer m.v. til den/de af kunden oplyste adresse(r).

3. YDELSER

3.1. Lion Web ApS påbegynder levering af ydelsen hurtigst muligt efter kontraktsindgåelsen, medmindre andet mellem parterne er aftalt. Forsinkelser kan dog forekomme af tekniske eller andre årsager, herunder tilvejebringelse af ydelser fra andre leverandører som skønnet nødvendigt. Ferie, helligdage, lørdag samt søndag tæller ikke med i leveringsperioden. 3.2.Domæner registreres i kundens navn, med Lion Web ApS som befuldmægtiget. 3.3.Lion Web ApS kan benytte underleverandør ved levering af de aftalte ydelser.

4. WEB- OG MAILHOTEL

Der henvises til Lion Web egne forretningsbetingelser med fokus på punkt 5, 6, 7 og 8.

5. ANSVAR

5.1. Kunden er at anse som værende dataansvarlig i forbindelse med brug af ydelser, herunder webhotel, mailhotel, domæneregistrering, m.m. 5.2.Kundens brug af ydelser leveret af Lion Web ApS foregår for kundens eget ansvar og risiko, hvorefter Lion Web ApS intet ansvar har for indhold, rigtighed, lovlighed, lydighed m.v. af de informationer kunden modtager eller sender via internettet. 5.3. Lion Web ApS fraskriver sig ansvaret for enhver skade, herunder ethvert tab, såvel direkte som indirekte som kunden lider i forbindelse med kundens abonnement, herunder brug af eller manglende mulighed for brug af kundens webhotel, mailhotel eller øvrige ydelser, uanset baggrunden herfor, medmindre Lion Web ApS har handlet forsætlig til skade for kunden eller groft uagtsom. 5.4.Lion Web ApS er ej heller ansvar for driftstab, følgeskader, tab af data og reetablering af data, ligesom kunden selv skal sørge for at der tages back-up i fornødent omfang. Lion Web ApS leverandør af webhotel og mailhotel tager dog back-up af systemener, således at disse måske kan reetableres i tilfælde af systemnedbrud. Dog er Lion Web ApS ikke ansvarlig af kvaliteten af back-up'en, herunder om reetablering kan ske uden at dette er særskilt aftalt med kunden. Back-up er derfor kundens eget ansvar, medmindre dette er inkluderet skriftligt i aftalen, eller ved anden særskilt skriftlig aftale. 5.5. Lion Web ApS ansvar er dog under alle omstændigheder maksimeret til prisen i den skriftlige aftale imellem kunden og Lion Web ApS.

6. TREDJEMANDS RETTIGHEDER

6.1. Lion Web ApS er overfor kunden ansvarlig for, at de af Lion Web ApS leverede ydelser ikke krænker tredjemands rettigheder. Kunden er dog selv ansvarlig for at kundens data, hjemmesider, registrerede domænenavne, indhold af webhotel, materiale der forefindes på webhotellet hos Lion Web ApS ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder ophavsrettigheder, varemærker m.v. 6.2. I tilfælde af at der foretages retsskridt overfor kunden eller Lion Web er Lion Web berettiget til enten at ændre sine ydelser, således at der ikke foreligger en krænkelse eller at ophæve denne aftale helt eller delvist uden ansvar for Lion Web ApS. Kunden kan i disse situationer ikke kræve erstatning. 6.3. Kunden må ikke ved anvendelse af systemet forsøge, at få uautoriseret adgang til systemer eller på anden måde at overtræde gældende lovgivning. På samme måde gælder det, at kunden ikke må medvirke til spredning af virus, børneporno, fremsendelse af uønskede e-mails såsom spam, kædebreve eller lignende, portscanning af  andre computere på internettet, krænke tredjemands rettigheder ved downloadning, distribution eller lignende, slette eller forfalske transmissionsinformation, herunder IP-adresser og header-information, overtræde gentagne gange for uskrevne regler for god skik på internettet og materiale med ekstreme politiske synspunkter.

7. Lion Web APS´S LUKKERET

7.1. I tilfælde af at kunden overtræder bestemmelserne i nærværende betingelser, herunder særligt – men ikke kun – pkt. 5 og 6, forbeholder Lion Web ApS sig til, uden kompensation til kunden, at afbryde aftalen imellem Lion Web ApS og kunden. Lion Web ApS er berettiget til, at viderefakturere evt. omkostninger, egne såvel som pålagte pga. kundens misbrug. 7.2.Der vil ikke fremkomme ekstra regning på trafik; men vi forbeholder os til enhver tid retten til at opsige kunder ved misbrug eller en usandsynlig stor trafikmængde. 7.3. Lion Web ApS er berettiget til at midlertidig at lukke hjemmesiden, såfremt kunden ikke rettidigt betaler de fremsendte fakturaer.

8. PRISER OG BETALING

8.1. Lion Web ApS fastsætter priser for ydelserne og disse oplyses excl. moms. 8.2. Ydelser faktureres forud og forfalder til betaling 10 dage efter fakturadato og betales som angivet på fakturaen. 8.3.I tilfælde af manglende betaling påløber der renter 2% pr. påbegyndt måned + rykkergebyr på DKK 100,00. Manglende rettidig betaling medfører fremsendelse af rykkerskrivelser m.v. i overensstemmelse med gældende dansk ret.  I tilfælde af manglende rettidig betaling forbeholder Lion Web sig endvidere retten til at fakturere for den resterende fulde aftaleperiode. Ved oprettelse af faktura faktureres kunden DKK 149,00 i administrationsgebyr. 8.4. Ved fremsendelse af testsiden, faktureres kunden 100 % af prisen. 8.5. Lion Web ApS forbeholder sig ret til at fakturere tre måneder før den årlige betalingsperiode, da serverplads skal reserveres. 8.6. Lion Web ApS forbeholder sig retten til ikke at lægge hjemmesiden op på det tilknyttede domæne, såfremt der ikke er sket betaling af første års ydelse. 8.7. Ved særskilte aftalerabatter oplyses rabatten inkl. moms. 8.8. Lion Web forbeholder sig retten til uden varsel at regulere prisen ved genfakturering for webhotel og andre abonnementstyper med en stigning på DKK 29,00 månedligt, for at sikre et fortsat højt serviceniveau og imødegå tiltagende tekniske udfordringer.

9. VARIGHED, BETALING, OPSIGELSE OG RETTIGHEDER

9.1.Aftalen mellem kunden og Lion Web ApS løber 24 el. 36 måneder ad gangen. Aftalen fornyes automatisk med en ny tilsvarende periode (24 – 36 måneder) i tilfælde af at aftalen ikke opsiges. Kunden kan til enhver tid opsige aftalen, dog senest 3 måneder før udløbet af aftalens periode. 9.2. I tilfælde af at kunden opsiger mindre end 3 måneder før udløbet af den igangværende aftales periode, fornyes aftalen automatisk med 24 el. 36 måneder og opsigelsen har først virkning fra udløbet af kommende aftaleperiode. Forudbetalt webservicepakke refunderes ikke. 9.3. Opsigelse fra kundens side kan alene ske skriftligt, eller ved brev af en tegnings-berettiget person. Det er ikke muligt at opsige aftaler om ydelser pr. e-mail eller telefon. 9.4. Ved sær-skilte aftaler omkring opbygning af nyt design eller redesign forlænges aftaleforholdet med yderlig 24 eller 36 mdr 9.5. Lion Web ApS er berettiget til efter eget skøn og uden begrundelse at opsige abonnementet med 30 dages skriftlig varsel sendt pr. brev eller e-mail til den af kunden registrerede adresse og eller e-mail mod betaling af forudbetalt beløb opgjort i forhold til den resterende abonnements-periode. 9.6. Ved kundens væsentlige misligholdelse af kontrakten er Lion Web ApS berettiget til at hæve aftale uden varsel. Ved væsentlig misligholdelse forstås manglende betaling, overtrædelse af vilkårene i kontrakten eller forretnings-betingelserne. I tilfælde af ophævelse er Lion Web ApS berettiget til at kræve betaling for den restende aftaleperiode samt i øvrigt beregne et erstatningskrav for eventuelt yderligere tab. 9.7. Lion Web ApS har ejendomsretten af de enkelte hjemmesiders layout/design. Lion Web ApS forbeholder sig retten til at fakturer for hele aftalens bindings-periode, hvis betalingsfristen ikke overholdes på første fremsendte faktura. 9.8 Aftalen og webservicepakken er på begyndende fra den dato hvor kontrakten er blevet underskrevet. Webservicepakken faktures årlig forud. 9.9 Adwords kampagner fornyes automatisk med 12 el. 24 måneder, i tilfælde af at kunden opsiger senere end 3 måneder før udløbet af den igangværende aftalte periode. Forudbetalt adwords kampagne refunderes ikke. 9.10 Ved bekræftelse/godkendelse af særskilte aftalerabatter fornyes aftalen med 36 måneder ad gangen efter aftaleperiodens udløb. 9.10 Ved køb/bestilling af særskilte produkter løber aftaleperioden i 36 måneder ad gangen. Med mindre andet er aftalt.

10. FORCE MAJEURE

Lion Web ApS er ikke forpligtet til at betale erstatning under nogen omstændigheder såfremt fejllevering, manglende levering eller afbrydelse m.v. skyldes forhold udenfor Lion Web ApS kontrol, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, oversvømmelse, kabelbrud, brand, krig, strejke, lockout, herunder strejke og lockout hos Lion Web ApS eller dets underleverandører.

11. OVERDRAGELSEN AF AFTALEN

Kunden kan kun med samtykke fra Lion Web ApS overdrage aftalen til en ny kunde, i hvilken forbindelse Lion Web ApS er berettiget til at forlange hidtil ubetalt gæld betalt, ligesom Lion Web ApS i øvrigt er berettiget til at stille krav til den nye kunde. I tilfælde af at aftalen overdrages, fornyes aftalen automatisk med 24 el. 36 måneder. Overdragelse af aftalen fra Lion Web ApS til et andet selskab eller virksomhed kan ske uden kundens samtykke.

12. ÆNDRINGER AF YDELSERNE

Lion Web ApS er berettiget til at foretage nødvendige ændringer af de leverede tjenesteydelser for at sikre en tilfredsstillende drift af systemet og for at imødekomme eventuelle myndigheds-krav. Lion Web ApS tilstræber dog at informere kunderne om ændringer med et rimeligt varsel medmindre det skønnes at ændring er af uvæsentlig betydning for kundens brug af tjenesteydelsen.

13. ÆNDRING AF FORRETNINGSBETINGELSER

Lion Web ApS kan ændre nærværende forretnings-betingelser ved udarbejdelse af særskilte tillæg med mindst 1 måneds varsel. Ændringerne varsles overfor kunden ved fremsendelse af forretnings-betingelserne til kunden pr. e-mail eller brev. I forbindelse med en væsentlig ændring af forretnings-betingelserne, er kunden dog berettiget til at opsige abonnementet med 3 måneders varsel mod eventuel refusion af opkrævning hvis dette overstiger kr. 200. Ændringer i begunstigende karakter kan gennemføres uden forudgående varsel.

14. TVISTER OG LOVVALG

Aftaler om levering af tjenesteydelser er underlagt dansk ret. I tilfælde af en tvist indbringes for domstolene og har parterne aftale at dette sker under anvendelse af dansk ret og at værneting er aftalt til Retten i Århus.

15. IKRAFTTRÆDELSE

Nærværende forretnings-betingelser træder i kraft den 25. August 2016.

Cookie- og Privatlivspolitik

1 INTRODUKTION Når du besøger www.global-image.dk indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem. 2. COOKIES www.global-image.dk anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering - Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at hjemmesiden ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til. Hjemmesiden indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte: Cookie-oversigt 3. GENERELT Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. 4. SIKKERHED Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. 5. FORMÅL Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold. 6. PERIODE FOR OPBEVARING Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes. 7. VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Data om din brug af www.global-image.dk, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering. Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. 8. INDSIGT OG KLAGER Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: kontakt@global-image.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet. 9. UDGIVER Websitet ejes og publiceres af: Global Image ApS Haslegårdsvej 8-10, 8210 Aarhus V Telefon: 50801080 Email: kontakt@global-image.dk

Skal vi stå for din næste digitale løsning? Kontakt os med det samme, og få et uforpligtende tilbud.

Book et møde