Book et møde

Velkommen til Global Image

Webbureau i København og Århus

Kort om Global Image

Webløsninger der passer til din virksomhed

Global Image er et webbureau der laver flotte og funktionelle webløsninger. Vi har stor erfaring med at lave hjemmesider, webshops, og andre mere avancerede webløsninger. Vi laver også arbejde med Søgemaskine optimering og diverse Google services.

Vores mål er, at lave hjemmesider, som gør det nemt for erhvervsdrivende at have en hjemmeside. Uden at dette bliver svimlende dyrt. Vi tilbyder at sørge for alt hvad der har med hjemmesiden at gøre, for en fast månedlig pris.

Global Image har hovedsæde i København, men har også kontor i Århus. Hvilket betyder, at vi både har kunder på sjælland og i Jylland. Global Image har specialiseret sig i at lave webløsninger, for små som store virksomheder. Vi kan helt sikkert også lave noget, som imødekommer dine krav. Tøv ikke med at kontakte os, og få et uforpligtende tilbud på dit næste projekt.

Se evt. vores referencer, og få et indblik i, hvad vi tidligere har lavet.

Hos Global Image, hjælper vi dig som erhvervsdrivende med, at gøre det du er god til. Det gør vi i den forstand, at vi sørger for alt det du højst sandsynligt ikke vil bruge tid på. Vi sørger for at det hele spiller, alt er opdateret og sikkert. Har du problemer med din side, kan du bare sende os en mail på support@global-image.dk eller give os et kald på 50 80 10 80. Så hjælper vi dig, så hurtigt vi kan. Det bedste af det hele er, at vi ikke tager noget for det! Når først du er kunde ved Global Image, står vi til rådighed til support, uden ekstra beregning.

Udvalgte cases

Denti

Hjemmeside

Tanghuset

Hjemmeside

Swim Online

Hjemmeside

Beerpong

Hjemmeside

Logo

Charlotte Green

Hjemmeside

Udvalgte cases

Beerpong.dk

Hjemmeside

Studer I USA

Hjemmeside

Krea-rum

Hjemmeside

Logo

Tang-Huset

Hjemmeside

Grotesk

Hjemmeside

Pigen & Diamanten

Hjemmeside

Udvalgte cases

Beerpong.dk

Hjemmeside

Studer I USA

Hjemmeside

Krea-rum

Hjemmeside

Logo

Tang-Huset

Hjemmeside

Grotesk

Hjemmeside

Pigen & Diamanten

Hjemmeside

Proceduren hos Global Image

Aftale om hjemmeside

Du modtager det første udkast

Siden tilrettes efter ønske

Den færdige side kommer online

Vi sørger for dig

Det tilbyder vi blandt andet

Vi kan levere din næste webløsning

Book et møde med os, og vi tager en uforpligtende snak med dig. Vi har mange forskellige ting at byde på, og kompetencer til at udvikle din nye hjemmeside.

Vi er et hold af passioneret medarbejdere, som arbejder for at gøre dig tilfreds som kunde hos os. Har du ikke brug for en helt ny hjemmeside, har du måske brug for søgeoptimering, et redesign af din side eller noget helt tredje. Hos Global Image står vi klar til, at hjælpe dig uanset hvad du har brug for.

Bliv kontaktet

Dit for- og efternavn

Firmanavn

Din kontakt email

Dit telefon nr.

Hvad handler henvendelsen om?

Global Image Support

Du kan altid kigge i vores videnssamling for hjælp

Videnssamling

Hjælp til brug af hjemmeside

Du kan altid sende en besked til vores helpdesk

support@global-image.dk

Vi svarer indenfor 1 hverdag

Du er velkommen til at ringe til os

+45 50 80 07 84

Hverdage: 09:00 - 13:00

Integration med mange forskellige services

Global Image kan opsætte integration med rigtig mange forskellige services, på din nye hjemmeside. Herunder, ser du blot et udpluk af de ting, vores sider kan arbejde sammen med. Om du skal bruge en webshop, en booking side, eller noget helt tredje, så kan vi lave det for dig.

Forretningsbetingelser

1 GENERELT

1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser er gældende for de ydelser, som Global Image ApS leverer, og som kunden til enhver tid har bestilt hos Global Image ApS, med mindre parterne skriftligt har aftalt andet. Ved kunden forstås den person, eller det selskab der har indgået aftale med Global Image ApS. Aftalen gælder bl.a. ved bestilling og brug af hjemmeside, support, rådgivning og anden levering af tjenesteydelser eller varer fra Global Image ApS.
1.2. Forretnings betingelserne gælder uanset om kunden bestiller produkter og/eller tjenesteydelser hos Global Image ApS skriftligt, pr. telefon, fax, e-mail, via Global Image ApS hjemmeside, eller på anden måde, uanset kommunikationsform.

2. AFTALENS PARTER

Ved parterne forstås kunden og Global Image ApS eller kunden og Global Image ApS's salgs-samarbejdspartner, der begge er ansvarlig for at vilkårene i henhold til nærværende forretningsbetingelser overholdes. l Aftalens gyldighed kræver en underskrift af kunden og Global Image ApS.
Kunden hæfter for betaling og de ydelser der leveres i henhold til aftalen, også i tilfælde af at der registreres en betaler, der er forskellig fra kunden.
Kunden skal i forbindelse med indgåelse af aftalen give Global Image ApS besked om navn, adresse, selskabsform samt CVR-nr. eller CPR-nr., ligesom kunden herudover skal oplyse eventuelle særskilt adresser hvor betalingsopkrævning og/eller meddelelser skal sendes til.
Kunden er forpligtet til på Global Image ApS' forlangende, at dokumentere oplysningernes rigtighed.
Oplysninger om adresse, kontaktperson o.lign. afgivet af kunden og registreret af Global Image ApS, lægges til grund for aftalen, indtil andet er meddelt skriftligt. Ved adresseændring o.lign. er kunden forpligtet til straks at oplyse dette, hvilket også gælder ved ændring af e-mailadresse.
I tilfælde af at kunden ikke har opdateret disse oplysninger, er Global Image ApS berettiget til at indhente disse oplysninger, herunder ved brug af offentlige registre m.v. som kunden forpligter sig til at betale for.
Global Image ApS er berettiget til, indtil anden oplysning gives af kunden, med frigørende virkning, at fremsende materiale, fakturaer m.v. til den/de af kunden oplyste adresse(r).

3. YDELSER

3.1. Global Image ApS påbegynder levering af ydelsen hurtigst muligt efter kontraktsindgåelsen, medmindre andet mellem parterne er aftalt.
Forsinkelser kan dog forekomme af tekniske eller andre årsager, herunder tilvejebringelse af ydelser fra andre leverandører som skønnet nødvendigt. Ferie, helligdage, lørdag samt søndag tæller ikke med i leveringsperioden.
3.2.Domæner registreres i kundens navn, med Global Image ApS som befuldmægtiget.
3.3.Global Image ApS kan benytte underleverandør ved levering af de aftalte ydelser.

4. WEB- OG MAILHOTEL

Der henvises til Global Image egne forretningsbetingelser med fokus på punkt 5, 6, 7 og 8.

5. ANSVAR

5.1. Kunden er at anse som værende dataansvarlig i forbindelse med brug af ydelser, herunder webhotel, mailhotel, domæneregistrering, m.m.
5.2.Kundens brug af ydelser leveret af Global Image ApS foregår for kundens eget ansvar og risiko, hvorefter Global Image ApS intet ansvar har for indhold, rigtighed, lovlighed, lydighed m.v. af de informationer kunden modtager eller sender via internettet.
5.3. Global Image ApS fraskriver sig ansvaret for enhver skade, herunder ethvert tab, såvel direkte som indirekte som kunden lider i forbindelse med kundens abonnement, herunder brug af eller manglende mulighed for brug af kundens webhotel, mailhotel eller øvrige ydelser, uanset baggrunden herfor, medmindre Global Image ApS har handlet forsætlig til skade for kunden eller groft uagtsom.
5.4.Global Image ApS er ej heller ansvar for driftstab, følgeskader, tab af data og reetablering af data, ligesom kunden selv skal sørge for at der tages back-up i fornødent omfang.
Global Image ApS leverandør af webhotel og mailhotel tager dog back-up af systemener, således at disse måske kan reetableres i tilfælde af systemnedbrud.
Dog er Global Image ApS ikke ansvarlig af kvaliteten af back-up'en, herunder om reetablering kan ske uden at dette er særskilt aftalt med kunden. Back-up er derfor kundens eget ansvar, medmindre dette er inkluderet skriftligt i aftalen, eller ved anden særskilt skriftlig aftale.
5.5. Global Image ApS ansvar er dog under alle omstændigheder maksimeret til prisen i den skriftlige aftale imellem kunden og Global Image ApS.

6. TREDJEMANDS RETTIGHEDER

6.1. Global Image ApS er overfor kunden ansvarlig for, at de af Global Image ApS leverede ydelser ikke krænker tredjemands rettigheder. Kunden er dog selv ansvarlig for at kundens data, hjemmesider, registrerede domænenavne, indhold af webhotel, materiale der forefindes på webhotellet hos Global Image ApS ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder ophavsrettigheder, varemærker m.v.
6.2. I tilfælde af at der foretages retsskridt overfor kunden eller Global Image er Global Image berettiget til enten at ændre sine ydelser, således at der ikke foreligger en krænkelse eller at ophæve denne aftale helt eller delvist uden ansvar for Global Image ApS. Kunden kan i disse situationer ikke kræve erstatning.
6.3. Kunden må ikke ved anvendelse af systemet forsøge, at få uautoriseret adgang til systemer eller på anden måde at overtræde gældende lovgivning.
På samme måde gælder det, at kunden ikke må medvirke til spredning af virus, børneporno, fremsendelse af uønskede e-mails såsom spam, kædebreve eller lignende, portscanning af  andre computere på internettet, krænke tredjemands rettigheder ved downloadning, distribution eller lignende, slette eller forfalske transmissionsinformation, herunder IP-adresser og header-information, overtræde gentagne gange for uskrevne regler for god skik på internettet og materiale med ekstreme politiske synspunkter.

7. Global Image APS´S LUKKERET

7.1. I tilfælde af at kunden overtræder bestemmelserne i nærværende betingelser, herunder særligt – men ikke kun – pkt. 5 og 6, forbeholder Global Image ApS sig til, uden kompensation til kunden, at afbryde aftalen imellem Global Image ApS og kunden. Global Image ApS er berettiget til, at viderefakturere evt. omkostninger, egne såvel som pålagte pga. kundens misbrug.
7.2.Der vil ikke fremkomme ekstra regning på trafik; men vi forbeholder os til enhver tid retten til at opsige kunder ved misbrug eller en usandsynlig stor trafikmængde.
7.3. Global Image ApS er berettiget til at midlertidig at lukke hjemmesiden, såfremt kunden ikke rettidigt betaler de fremsendte fakturaer.

8. PRISER OG BETALING

8.1. Global Image ApS fastsætter priser for ydelserne og disse oplyses excl. moms.
8.2. Ydelser faktureres forud og forfalder til betaling 10 dage efter fakturadato og betales som angivet på fakturaen.
8.3.I tilfælde af manglende betaling påløber der renter 2% pr. påbegyndt måned + rykkergebyr på DKK 100,00. Manglende rettidig betaling medfører fremsendelse af rykkerskrivelser m.v. i overensstemmelse med gældende dansk ret.  I tilfælde af manglende rettidig betaling forbeholder Global Image sig endvidere retten til at fakturere for den resterende fulde aftaleperiode. Ved oprettelse af faktura faktureres kunden DKK 149,00 i administrationsgebyr.
8.4. Ved fremsendelse af testsiden, faktureres kunden 100 % af prisen.
8.5. Global Image ApS forbeholder sig ret til at fakturere tre måneder før den årlige betalingsperiode, da serverplads skal reserveres. 8.6. Global Image ApS forbeholder sig retten til ikke at lægge hjemmesiden op på det tilknyttede domæne, såfremt der ikke er sket betaling af første års ydelse.
8.7. Ved særskilte aftalerabatter oplyses rabatten inkl. moms.
8.8. Global Image forbeholder sig retten til uden varsel at regulere prisen ved genfakturering for webhotel og andre abonnementstyper med en stigning på DKK 29,00 månedligt, for at sikre et fortsat højt serviceniveau og imødegå tiltagende tekniske udfordringer.

9. VARIGHED, BETALING, OPSIGELSE OG RETTIGHEDER

9.1.Aftalen mellem kunden og Global Image ApS løber 24 el. 36 måneder ad gangen. Aftalen fornyes automatisk med en ny tilsvarende periode (24 – 36 måneder) i tilfælde af at aftalen ikke opsiges. Kunden kan til enhver tid opsige aftalen, dog senest 3 måneder før udløbet af aftalens periode.
9.2. I tilfælde af at kunden opsiger mindre end 3 måneder før udløbet af den igangværende aftales periode, fornyes aftalen automatisk med 24 el. 36 måneder og opsigelsen har først virkning fra udløbet af kommende aftaleperiode. Forudbetalt webservicepakke refunderes ikke.
9.3. Opsigelse fra kundens side kan alene ske skriftligt, eller ved brev af en tegnings-berettiget person. Det er ikke muligt at opsige aftaler om ydelser pr. e-mail eller telefon.
9.4. Ved sær-skilte aftaler omkring opbygning af nyt design eller redesign forlænges aftaleforholdet med yderlig 24 eller 36 mdr
9.5. Global Image ApS er berettiget til efter eget skøn og uden begrundelse at opsige abonnementet med 30 dages skriftlig varsel sendt pr. brev eller e-mail til den af kunden registrerede adresse og eller e-mail mod betaling af forudbetalt beløb opgjort i forhold til den resterende abonnements-periode.
9.6. Ved kundens væsentlige misligholdelse af kontrakten er Global Image ApS berettiget til at hæve aftale uden varsel. Ved væsentlig misligholdelse forstås manglende betaling, overtrædelse af vilkårene i kontrakten eller forretnings-betingelserne. I tilfælde af ophævelse er Global Image ApS berettiget til at kræve betaling for den restende aftaleperiode samt i øvrigt beregne et erstatningskrav for eventuelt yderligere tab.
9.7. Global Image ApS har ejendomsretten af de enkelte hjemmesiders layout/design. Global Image ApS forbeholder sig retten til at fakturer for hele aftalens bindings-periode, hvis betalingsfristen ikke overholdes på første fremsendte faktura.
9.8 Aftalen og webservicepakken er på begyndende fra den dato hvor kontrakten er blevet underskrevet. Webservicepakken faktures årlig forud.
9.9 Adwords kampagner fornyes automatisk med 12 el. 24 måneder, i tilfælde af at kunden opsiger senere end 3 måneder før udløbet af den igangværende aftalte periode. Forudbetalt adwords kampagne refunderes ikke.
9.10 Ved bekræftelse/godkendelse af særskilte aftalerabatter fornyes aftalen med 36 måneder ad gangen efter aftaleperiodens udløb.
9.10 Ved køb/bestilling af særskilte produkter løber aftaleperioden i 36 måneder ad gangen. Med mindre andet er aftalt.

10. FORCE MAJEURE

Global Image ApS er ikke forpligtet til at betale erstatning under nogen omstændigheder såfremt fejllevering, manglende levering eller afbrydelse m.v. skyldes forhold udenfor Global Image ApS kontrol, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, oversvømmelse, kabelbrud, brand, krig, strejke, lockout, herunder strejke og lockout hos Global Image ApS eller dets underleverandører.

11. OVERDRAGELSEN AF AFTALEN

Kunden kan kun med samtykke fra Global Image ApS overdrage aftalen til en ny kunde, i hvilken forbindelse Global Image ApS er berettiget til at forlange hidtil ubetalt gæld betalt, ligesom Global Image ApS i øvrigt er berettiget til at stille krav til den nye kunde. I tilfælde af at aftalen overdrages, fornyes aftalen automatisk med 24 el. 36 måneder.
Overdragelse af aftalen fra Global Image ApS til et andet selskab eller virksomhed kan ske uden kundens samtykke.

12. ÆNDRINGER AF YDELSERNE

Global Image ApS er berettiget til at foretage nødvendige ændringer af de leverede tjenesteydelser for at sikre en tilfredsstillende drift af systemet og for at imødekomme eventuelle myndigheds-krav. Global Image ApS tilstræber dog at informere kunderne om ændringer med et rimeligt varsel medmindre det skønnes at ændring er af uvæsentlig betydning for kundens brug af tjenesteydelsen.

13. ÆNDRING AF FORRETNINGSBETINGELSER

Global Image ApS kan ændre nærværende forretnings-betingelser ved udarbejdelse af særskilte tillæg med mindst 1 måneds varsel.
Ændringerne varsles overfor kunden ved fremsendelse af forretnings-betingelserne til kunden pr. e-mail eller brev. I forbindelse med en væsentlig ændring af forretnings-betingelserne, er kunden dog berettiget til at opsige abonnementet med 3 måneders varsel mod eventuel refusion af opkrævning hvis dette overstiger kr. 200. Ændringer i begunstigende karakter kan gennemføres uden forudgående varsel.

14. TVISTER OG LOVVALG

Aftaler om levering af tjenesteydelser er underlagt dansk ret. I tilfælde af en tvist indbringes for domstolene og har parterne aftale at dette sker under anvendelse af dansk ret og at værneting er aftalt til Retten i Århus.

15. IKRAFTTRÆDELSE

Nærværende forretnings-betingelser træder i kraft den 25. August 2016.

Cookie- og Privatlivspolitik

1 INTRODUKTION

Når du besøger www.global-image.dk indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

2. COOKIES
www.global-image.dk anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering - Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at hjemmesiden ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til. Hjemmesiden indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

Cookie-oversigt
3. GENERELT
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

4. SIKKERHED
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

5. FORMÅL
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

6. PERIODE FOR OPBEVARING
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

7. VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER
Data om din brug af www.global-image.dk, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

8. INDSIGT OG KLAGER
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: kontakt@global-image.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

9. UDGIVER
Websitet ejes og publiceres af:

Global Image ApS
Haslegårdsvej 8-10, 8210 Aarhus V

Telefon: 50801080
Email: kontakt@global-image.dk

Skal vi stå for din næste digitale løsning? Kontakt os med det samme, og få et uforpligtende tilbud.

Book et møde